chính sách nhân sự

CTY TNHH BAO BÌ GIẤY VÀ NHỰA UY PHONG nhận thấy sự linh hoạt, nguồn lực tài chính vững mạnh và nguồn nhân lực chất lượng cao là các yếu tố then chốt tạo nên sự phát triển nhanh, bền vững trên thị trường sản xuất đóng gói bao bì tại Việt Nam.

Để phát huy sức mạnh và duy trì đội ngũ nhân sự hiện tại, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao từ thị trường, thúc đẩy sự phát triển năng lực, nghề nghiệp đồng thời cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động dẫn đến sự đồng hành và cam kết gắn bó của người lao động với các mục tiêu phát triển trung và dài hạn của Cty.

Nguyên tắc chính của chúng tôi là “đồng hành cùng phát triển”. Cụ thể:

  • Cty thực hiện các chính sách nhân sự liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi mang lại quyền lợi thoả đáng cho người lao động. Người lao động được thưởng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công ty, vào các dịp Lễ, Tết.
  • Thực hiện công tác khen thưởng con em người lao động, thăm hỏi ốm đau, khám sức khỏe định kỳ.
  • Mua bảo hiểm sức khỏe cho cấp quản lý và bảo hiểm tai nạn kết hợp cho toàn thể người lao động.
  • Tùy theo cấp bậc, người lao động được nghỉ phép nhiều hơn, được đi du lịch nước ngoài, tham quan học tập thực tế kết hợp du lịch, thưởng thâm niên làm việc theo năm.
  • Tổ chức Teambuilding cho người lao động.
  • Thuê đầu bếp chăm lo cơm trưa cho toàn thể người lao động làm việc tại Công ty.
  • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho người lao động.
  • Dành thời gian và ngân sách để thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường làm việc, quan tâm đến việc phát triển năng lực và nghề nghiệp cho nhân viên.
  • Ngược lại, cty yêu cầu người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi và thay đổi, gắn bó và cam kết với các mục tiêu của Công ty.