Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: trở thành công ty được lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành đóng gói bao bì các loại tại Việt Nam

Sứ mệnh: Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ gắn liền với thương hiệu Bao bì Giấy và Nhựa Uy Phong, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Không ngừng đổi mới và phát triển để khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo, cam kết trong cả lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động cộng đồng.

Gía trị cốt lõi:

Cam kết: Giữ lời hứa với khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

Tôn trọng: Lắng nghe và chia sẻ các quan điểm khác nhau để phát triển.

Bền vững: Phát triển lợi thế cạnh tranh dài hạn và tạo dựng các giá trị tốt đẹp và lâu dài cho cộng đồng, xã hội.